Poszukując nowej pracy powinniśmy się zaopatrzyć w komplet odpowiednich dokumentów. Przede wszystkim oczywiście chodzi o świadectwa pracy, świadectwa ukończenia szkół i kursów, ale również o Curriculum Vitae oraz list motywacyjny. To jakość tych właśnie dwóch ostatnich dokumentów ma nierzadko decydujące znaczenie przy wyborze kandydata na określone stanowisko. Carówno CV, jak i list motywacyjny powinny mieć odpowiednią formę i treść. List motywacyjny, to uzupełnienie bardzo oficjalnego w stylistyce CV i o ile CV powinno zawiera c suche fakty na temat naszego życiorysu zawodowego o tyle w liście motywacyjnym mamy szansę przedstawić nasza sylwetkę i przekonać pracodawcę do tego, iż to właśnie my jesteśmy najlepszymi kandydatami na dane stanowisko. Oczywiście forma tego pisma nadal powinna być oficjalna, lecz możemy tutaj powplatać fakty ze swojego życia prywatnego, które mogą zadziałać na nasza korzyść. Warto wspomnieć o dyspozycyjności oraz zdrowiu. O tym, że nie korzystamy ze zwolnień a nasze miejsce zamieszkania nie koliduje z dojazdami do pracy o każdej porze dnia i w razie nagłej konieczności. List motywacyjny, to nie zawsze wymagany dokument, jednak warto mieć go przygotowanego na ewentualną okoliczność.